لوگو صبا پیشه
بنر جاب آفر کانادا

مهاجرت کاری به کانادا

ویژه‌ی مشاغل فنی حرفه ای و فنی مهندسی، مهاجرت از طریق ویزای work permit همراه با قرار داد شغلی به همراه خانواده.
مشاوره رایگان

موسسه کاریابی بین المللی صبا پیشه

مهاجرت تمکن مالی

دریافت قرارداد شغلی

داشتن سوابق کاری حداقل 3 سال و دانش فنی متناسب با رشته با داشتن حداقل دانش زبان انگلیسی

مهاجرت تمکن مالی

مزایای شغلی

متقاضی بر اساس مدت قرارداد دارای حقوق و مزایای مشخص و امکان بهره وری از امکانات بیمه ای و بهداشتی و درمانی کشور کانادا را دارد

مهاجرت تمکن مالی

سوابق شغلی

متقاضیان با ارائه سوابق کاری حداقل 1 سال داخل کانادا میتوانند در خواست اقامت دائم خود و خانواده را ارائه بدهند

مهاجرت تمکن مالی

ویزای همراه

ویزای هم زمان برای تمام اعضای خانواده و امکان اشتغال همسر و تحصیل فرزندان در کشور کانادا

رزرو وقت مشاوره

سوالات متداول

حداقل مدارک مورد نیاز برای دریافت اقامت کاری چیست؟
مدت زمان پروسه مهاجرت کاری چقدر است؟
فرزندان تحت تکفل تا چند سال میتوانند ویزای همراه در یافت کنند؟
چه زمانی میتوان برای اقامت دائم اقدام کرد؟
آیا همراهان اجازه کار و تحصیل دارند؟
برای مشاوره رایگان کلیک کنید