لوگو صبا ویزا

توجه: در صورتی که همسر قانونی شما در طی مهاجرت همراهیتان نمی کند و یا طبعه یا مقیم کاناداست. امتیاز شما بر مبنای شرایط تجرد (بدون همسر قانونی) محاسبه می شود.

توجه :

  • سن دقیق خود را در زمانی که میخواهید فرم های اکسپرس اینتری را پر کنید در نظر بگیرید. نه سن فعلی تان

5) مدرک زبان انگلیسی و یا فرانسوی دارید؟

نمره خود را وارد کنید:
نمره خود را وارد کنید:


6) سابقه ی شغلی

امتیازات اضافی :

13.2) نمره مدرک زبان را وارد کنید؟:


نتیجه

مجموع امتیازات کل حداکثر میزان 1200 امتیاز می باشد.

برای مشاوره رایگان کلیک کنید